ЛАЗЕРНО ГРАВИРАНЕ И РЯЗАНЕ

Лазерно гравиране

Гравират се контурни и растерни изображения върху всички видове материали: кожа, хартия, паус, картон, дърво, пластмаси, стъкло, гума, камък, мрамор, някои метали и анодирани повърхности. Изработват се лазерно гравирани табелки, сувенири, чаши, печати и други. Изпълняват се нестандартни поръчки.


Правила

С цел избягване на недоразумения, изискваме спазването на следните правила при лазерно гравира и рязане. За изпълнение на всяка поръчка качествено и в договорения срок, е необходимо Клиента да ни предостави мостри от материалите, за изработване на пробни образци. Минимално количество предоставени мостри – 1 брой. Компанията ни НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за повредени артикули на клиента, при не изработени и неодобрени пробни образци. Технологичен брак – около 1%.


Срок за изпълнение

Срока за изпълнение на поръчките е в зависимост от обема им. Срока тече от датата на потвърждаване на поръчката от страна на Клиента и при заплащане на 50 % от стойността. Извършват се следните услуги: – ЕКСПРЕСНИ – до 1 ден; – БЪРЗИ – в рамките на 2 работни дни; – НОРМАЛНИ – в зависимост от обема работа.


Comment Form is loading comments...

ПОСЛЕДВАЙ НИ

short